ChomutoV
SPOJENÍ

 • adresa:

  Bioptická a cytlogická labolatoř

  Vodní 159

  430 01 Chomutov

 • telefon:

  +420 474 699 161

 • e-mail:

  info@bccv.cz

 • web:

  https://www.bccv.cz

novinky
 • červen 2022

  aktualizace kontaktů

 • prosinec 2021
  aktualizace laboratorní
  příručky v. 06

 • prosinec 2019

  aktualizace laboratorní
  příručky v. 05 

Dokumenty


   Akreditace bioptické a cytologické laboratoře


    Dne 21.8.2009 obdržela Bioptická a cytologická laboratoř v Chomutově osvědčení o akreditaci dle normy ISO 15189.

    Bioptická a cytologická laboratoř v Chomutově je rovněž akreditována MZ ČR pro provádění screeningového gynekologického cytologického vyšetření a pro postgraduální vzdělávání patologů.

    Dne 18.07.2012 úspěšně proběhlo reakreditační řízení o akreditaci dle normy ISO 15189. Díky tomu bylo Bioptické a cytologické laboratoři v Chomutově prodloužena platnost akreditačního osvědčení až do 18.07.2017

   Laboratorní příručka

     Laboratorní příručka byla vypracována jako nástroj spolupráce mezi Bioptickou a cytologickou laboratoří s.r.o. a klienty (uživateli) zdravotnických služeb. Jejím cílem je informovat lékaře a žadatele o vyšetření o spektru služeb laboratoře a poskytnout tak zdravotníkům potřebné informace o všech fázích vyšetření, jejichž znalost je nutná k docílení kvalitního výsledku a jeho správného vyhodnocení v diagnostickém i léčebném postupu. Laboratorní příručka je pravidelně aktualizována.

   Publikované dokumenty