ChomutoV
SPOJENÍ

 • adresa:
  Bioptická a cytlogická labolatoř
  Vodní 159
  430 01 Chomutov
 • telefon:

  +420 474 699 161

 • e-mail:

  info@bccv.cz

 • web:

  https://www.bccv.cz

novinky
 • červenec 2019

  Nový web bccv.cz

 • červen 2019

  doména bccv.cz

 • červen 2019

  doména bccv.cz

MISE

MISE – komunikace


    Vytváří velmi bezpečné komunikační prostředí pro přenos zpráv v libovolném formátu (nejčastěji v datovém standardu DASTA) mezi připojenými účastníky (poskytovatelé zdravotních služeb – PZS). 

    Tento přenos splňuje legislativní požadavky České republiky na ochranu citlivých dat. Služba má široké uplatnění při předávání laboratorních žádanek a výsledků, rentgenových nálezů, lékařských zpráv apod. mezi zdravotnickými zařízeními. 

    MISE zajišťuje přenos zašifrovaných zpráv na bázi standardních protokolů pro elektronickou komunikaci.