ChomutoV
SPOJENÍ

 • adresa:

  Bioptická a cytlogická labolatoř

  Vodní 159

  430 01 Chomutov

 • telefon:

  +420 474 699 161

 • e-mail:

  info@bccv.cz

 • web:

  https://www.bccv.cz

novinky
 • červen 2022

  aktualizace kontaktů

 • prosinec 2021
  aktualizace laboratorní
  příručky v. 06

 • prosinec 2019

  aktualizace laboratorní
  příručky v. 05 

O nás

   Bioptická a cytologická laboratoř v Chomutově
   byla zřízena v říjnu roku 2002.


   Bioptická a cytologická laboratoř byla založena v říjnu roku 2002, od roku 2003 má statut společnosti s ručením omezeným.

  Zajišťuje vyšetření  v oboru histopatologie a cytopatologie pro klienty bývalých okresů Chomutov, Louny, Most a Teplice. Služby laboratoře využívají chirurgické, kožní, gastroenterologické, ORL, gynekologické ambulance i nemocniční oddělení.

   Od roku 2009 je laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO 15189 pod číslem 8072. Laboratoř je rovněž  držitelem akreditace od ministerstva zdravotnictví  ČR pro screeningové vyšetření karcinomu děložního hrdla a pro postgraduální vzdělávání patologů.

   Ročně laboratoř provádí cca 17 000 bioptických, 35 000 gynekologicko -cytologických a 2 000 klinicko-cytologických vyšetření.

  Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o. zajišťuje dále ve smluvních laboratořích i služby v oblasti molekulárně genetických a imunohistochemických vyšetření, případně konzultačních vyšetření u neobvyklých a komplikovaných případů.

  Za účelem standardizace a sjednocení metodik odběru i zpracování vyšetřovaných tkání a tělních tekutin včetně distribuce výsledků poskytuje laboratoř svým klientům bezplatný servis i nezbytné vybavení.
  
   Provoz bioptické laboratoře zajišťuje celkem 22 zaměstnanců, z toho 6 atestovaných lékařů a 12 zdravotnických laborantů.