ChomutoV
SPOJENÍ

 • adresa:

  Bioptická a cytlogická labolatoř

  Vodní 159

  430 01 Chomutov

 • telefon:

  +420 474 699 161

 • e-mail:

  info@bccv.cz

 • web:

  https://www.bccv.cz

novinky
 • červen 2022

  aktualizace kontaktů

 • prosinec 2021
  aktualizace laboratorní
  příručky v. 06

 • prosinec 2019

  aktualizace laboratorní
  příručky v. 05 

Služby

   Cytologie


   Vyšetření gynekologické cytologie – screeningové vyšetření stěrů z děložního čípku, vaginální sliznice a vulvy. Ve spolupráci s laboratoří CHODOLAB a.s. v Ostravě zprostředkovává naše laboratoř molekulárně biologické vyšetření přítomnosti mRNA tzv. rizikových typů HPV. Klinická cytologie – vyšetření tělních tekutin a tenkojehlových aspirátů.

   Biopsie

   Zpracování a mikroskopická vyšetření tkání a orgánů odebraných z diagnostických nebo léčebných důvodů odbornými lékaři z různých oborů, včetně vyšetření peroperačních.

   Imunohistochemie


    Laboratoř provádí imunohistochemická vyšetření (pro účely diagnostické i léčebné – vyšetření prognostických markerů u karcinomu prsu apod.). Spektrum protilátek je neustále rozšiřováno.

  Vydávání výsledků

  Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací případně sběrných míst na náklady laboratoře v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně, u nemocničních provozů při zajišťování biopsií i 2-3x týdně. Výsledky většiny bioptických vyšetření je laboratoř schopna zabezpečitdo 48 hodin od vyzvednutí vyšetřovaného materiálu. U cytologických vyšetření je možné stanovit diagnózu i v den příjmu materiálu.
  Laboratoř vydává výsledky bioptických a cytologických nálezů nejen na papírových výsledkových listech.  Laboratorní informační systém WinZis navíc umožňuje klinickým lékařům bioptické a cytologické výsledky vyzvedávat Nástrojem k zajištění rychlého přístupu k výsledkům vyšetření je služba MISE (Medical Internetworking Server) provozovaný společností STAPRO s.r.o., která umožňuje automatizované zabezpečené předávání zdravotnických dat po internetu v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů. Systém automaticky zajišťuje denní export dat (nálezů) z databáze laboratoře. Exportovaná data jsou automaticky přenášena a poté přiřazena klientům, uživatelům systému MISE.

  V případě zájmu o službu MISE


MUDr. Pavlu Vysoudilovou – manažer kvality
tel.: 474 699 166, email: vysoudilova@bccv.cz

MUDr. Miroslava Šulce – vedoucí laboratoře
tel.: 474 699 161, email: sulc@bccv.cz